Garantie & voorwaarden

ExperienceTravel is aangesloten bij diverse organisaties uit de reisbranche. Hieronder vindt u meer informatie over de betreffende voorwaarden en regelingen.

Lidmaatschap ANVR

ExperienceTravel (KvK 17155883) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Reizigersvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor de ANVR Reizigersvoorwaarden.

De navolgende bepalingen zijn door Experience Travel zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulieringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn ze uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR voorwaarden zelf en/of om de positie van de consument verder te versterken. 

Navolgende bepalingen

ExperienceTravel hanteert de ANVR-Reizigersvoorwaarden. De aanbetaling bedraagt een percentage van 25% van de reissom. In sommige gevallen (met name bij speciale aanbiedingen van hotels en luchtvaartmaatschappijen) gelden hogere aanbetalingspercentages. In dat geval wordt u hierover geïnformeerd.

Annulering tot de 42e kalenderdag (excl de vertrekdag) voor vertrek: 30%
Annulering vanaf de 42e kalenderdag (incl) tot de 21e dag (excl de vertrekdag) voor vertrek: 60%
Annulering vanaf de 21 kalenderdag (incl) tot de 7e dag (excl de vertrekdag) voor vertrek: 75%
Annulering vanaf de 7e kalenderdag (incl) tot de 3e dag (excl de vertrekdag) voor vertrek: 90%
Annulering vanaf de 3e dag (incl) tot en met dag van vertrek: 100%

Bij enkele reizen zijn afwijkende annuleringskosten van toepassing die wij vermelden op de schriftelijke bevestiging, tevens uw factuur. ExperienceTravel rekent € 25,- per persoon administratiekosten bij een annulering. Indien vliegtickets op naam zijn gesteld, zijn wij bij annulering genoodzaakt de kosten van het vliegticket voor 100% door te berekenen.

Het teruggeven van luchthavenbelastingen bij een annulering wordt uitgesloten, omdat dit al wordt opgenomen in de berekening van de annuleringskosten.

Daarnaast kan het voorkomen dat voor bepaalde onderdelen van uw reis afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden waardoor u in het geval van annulering een hoger percentage verschuldigd bent. Hierover informeren wij u voor boeking.

Lidmaatschap SGR

ExperienceTravel (KvK 17155883) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR, uitgezonderd de vluchten. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

SGR

Lidmaatschap Calamiteitenfonds

ExperienceTravel (KvK 17155883) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;

  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Calamiteitenfonds

Reisdocumenten

U bent als reiziger zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van geldige reisdocumenten. Daarbij dient u uzelf te laten informeren van de meest actuele eisen ten aanzien van uw reisdocumenten.

In het vliegtuig of bij aankomst moet u een tweetal kaarten invullen die vervolgens door de douane worden gecontroleerd. U moet in het bezit zijn van een geldig retourticket en over voldoende financiële middelen beschikken om uzelf en uw medereizigers gedurende uw verblijf te kunnen onderhouden. Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, dan dient u mogelijk aan afwijkende voorwaarden voldoen. Voor visumbestemmingen kunt via onze partner www.visumcentrale.nl/experiencetravel met korting uw reisdocumenten laten verzorgen. Indien u heeft geboekt voor een bestemming waarbij een toeristische uitnodiging verplicht is dan wijzen wij u erop dat ExperienceTravel een samenverwerkingsverband heeft met visumcentrale en dat u daarom uitsluitend hier uw visum kunt regelen.

Annuleringskostenverzekering

Tegen de kosten ten gevolge van een eventuele annulering (zie punt 4) kunt u zich verzekeren d.m.v. een annuleringsverzekering. Deze verzekering dekt de annuleringskosten, indien u door ziekte of andere dwingende omstandigheid - vallend onder de algemene voorwaarden - de geboekte reis moet afzeggen. De premie bedraagt 5,5 % van de reissom en € 3,50 poliskosten plus assurantiebelasting. Op uw aanmeldingsformulier kunt u aangeven, of u deze verzekering wenst af te sluiten. Wij raden u dit ten zeerste aan. 

Graag informeren wij u dat indien u een annuleringsverzekering via Experience Travel afsluit t.b.v. reissom hoger dan € 10.000 per persoon wij pro actief zullen informeren over de afsluitprovisie hieromtrent.  

Reisverzekering

Wanneer u dit wenst, kunnen wij een reisverzekering voor u afsluiten (zie voor premie en dekkingsoverzicht pag. 83). Indien u een eigen reisverzekering heeft (inclusief medische kosten, personenhulp en repatriëring) of een ziektekostenverzekering met uitgebreide buitenlanddekking (aangevuld met personenhulp en repatriëring), dient u dit op het aanmeldingsformulier te noteren, inclusief uw polisnummer.