Weddel Sea

De Weddelzee bestaat voor het grootste gedeelte uit ijs en is gelegen tussen het Antarctisch Schiereiland en de uitgestrekte kusten van Coatsland.

Tijdens een expeditiecruise kan, mits de ijs- en weersomstandigheden het toelaten, getracht worden om zover mogelijk in het pakijs te geraken om zo de verste uithoeken van de aarde te bereiken.