Verken de tuinen en het kasteel van Kroměříž

Het bijzonder goed bewaard gebleven aartsbisschoppelijk paleis, huist een van de belangrijkste kunstcollecties van Tsjechië. Samen met de paleistuinen vormt het een uitstekend voorbeeld van vroege barok in Centraal-Europa.

Verken tijdens een rondleiding de tuinen en het kasteel van Kroměříž, dat hoofdzakelijk als bisschopsresidentie fungeerde. Ze zijn een prachtig onderhouden voorbeeld van een vrijwel onveranderde barokke aristocratische residentie en lusthof in Centraal-Europa en speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van het barokke paleis- en tuinontwerp in het Donaugebied.
Het kasteel is op prachtige wijze verbonden met de tuin door middel van ruime kamers op de begane grond met grotten, waarvan er één een mijn nabootst. Daarnaast bevat het rijk gedecoreerde interieurs en waardevolle kunstcollecties, met als bekendste werk Titiaan's 'Het villen van Marsyas' (1570-1576).