Kerman

Kerman was een van de verdedigingsposten van het Sassaniden Rijk, ooit bezocht en beschreven door Marco Polo. De VOC had hier aan het einde van de 17e eeuw en, na korte onderbreking, opnieuw in het tweede kwartaal van de 18e eeuw een handelspost.

Dat de stad in trek was blijkt onder meer uit de strijd tussen de opstandige Lotf Ali Khan, die deze oude handelsstad in 1793 veroverde, en de Kadjar-sjah die de stad uiteindelijk heroverde en alle mannen van de stad doodde, of erger: hij liet een stapel van 20.000 oogballen voor zich oprichten en de stad met de grond gelijkmaken. De stad was tevens één van de centra van het zoroastrisme en de lokale Vuurtempel is het enige zoroastrische museum ter wereld. 

Hoogtepunt van een bezoek aan de stad is de Citadel van Rayen en het bij behorende kasteel Arg- e Rayen. De funderingen van de citadel dateren uit het pre-islamitische tijdperk en zijn al bijna 1000 jaar oud, toch werd het complex tot circa 150 jaar geleden nog bewoond. Andere bezienswaardigheden zijn de Grand Bazaar, na die van Tabriz de oudste van Iran en de Fath Abad tuin, het Ganj-Ali-Khan complex, het Vakil-badhuis en de Jabalieh, een opvallend historisch stenen koepelgebouw.