Vuurtempel Atesjgah

Bezoek aan de 17e-eeuwse vuurtempel Atesjga, een vijfhoekig complex waar op het binnenplein, met in het midden een altaar met vier zuilen, een eeuwig vuur brandde vanuit natuurlijk uit de aarde opborrelend gas uit zeven bronnen. In het complex vertellen verschillende kamers het verhaal van de relatie tussen vuur en het zoroastrisme in Azerbeidzjan.

In 1883 werd het complex verlaten, omdat de moslims de ritus verboden, waarna het vuur in 1969 doofde door gaswinning nabij Atesjgah. Sinds 1975 doet het complex dienst als museum en werd het vuur kunstmatig opnieuw ontstoken. Inmiddels is het complex tot nationaal erfgoed verklaard.