Tag een giraffe

De wereldwijde populatie giraffen is de laatste decennia drastisch gekelderd van circa 140.000 eind jaren negentig naar minder dan 80.000 vandaag de dag. Hierbij is de giraffe in maar liefst zeven Afrikaanse landen uitgestorven. De grootste bedreigingen zijn verlies van leefgebied, ziektes en, in toenemende mate, illegale stroperij. Tegelijkertijd is de lokale bevolking flink in aantal toegenomen met een steeds grotere landbezetting als gevolg.

Giraffe Conservation Foundation 
De Giraffe Conservation Foundation (GCF) heeft het eerste onderzoek opgezet dat gedurende een lange periode de ecologische gegevens van de giraffe vastlegt. Het project verzamelt, vergelijkt en verspreidt informatie die gebruikt wordt door overheden, NGO’s en gemeenschapsraden. Bovendien vormt het een essentieel uitgangspunt voor de ontwikkeling van de National Giraffe Conservation Strategy. 

Travel with purpose 
We bieden u de kans om een aantal dagen mee te lopen met dit bewonderenswaardige project. U verblijft in een mobiel privékamp waar u kennis maakt met het team van GCF. Idealiter is hier ook dr. Julian Fennessey, één van de oprichters, aanwezig. ’s Avonds bereidt u rond het kampvuur samen de handelingen voor die uitgevoerd moeten worden om de giraffe te taggen. U maakt onderdeel uit van het team tijdens het opsporen van de giraffe, het immobiliseren en bij het plaatsen van de tags. 

Extra informatie 
De minimale donatie bedraagt $24.000 per gezelschap (dit is inclusief GPS-tags). 

Deze beleving is het beste te combineren met een safari in Noordwest Namibië. Er geldt een minimumverblijf van drie nachten in het mobiele kamp nabij de plaats waar het taggen geschiedt. Wij stellen uw rondreis op maat op basis van uw specifieke wensen. De reissom wordt bepaald door de uiteindelijke inhoud van de reis.